Υγεία

Το σημαντικότερο αγαθό στη ζωή μας είναι η υγεία. Μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε ότι ονειρευόμαστε για εμάς αλλά και για την οικογένειά μας. Τώρα μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να διασφαλίσει την δική του υγεία αλλά και της οικογένειάς του, με προγράμματα ανάλογα της οικονομικής του κατάστασης.

Προγράμματα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας

Κάθε πρόγραμμα παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων που προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας, με ασφάλιστρο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές σας δυνατότητες.
Τα προγράμματα καλύπτουν τα έξοδα νοσηλείας σας είτε με διανυκτέρευση είτε one day clinic, με επιλογή κάλυψης από το πρώτο ευρώ έως κάλυψη σε συνδυασμό με άλλα ομαδικά προγράμματα.

Προγράμματα κάλυψης εξόδων ατυχήματος

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από κάποιο ατύχημα σας, από την αμοιβή ιατρού και εξετάσεις μέχρι τυχόν φυσικοθεραπείες που θα χρειαστείτε μετά.

Προγράμματα Κάλυψης Εξωνοσοκομειακών εξετάσεων

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τα έξοδα εξετάσεων που πρέπει να πραγματοποιήσετε, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τον φορέα ασφαλιστικής σας κάλυψης.

Χειρουργικό και Νοσοκομειακό επίδομα

Οι καλύψεις αυτές συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος και αποτελούν μια σημαντική παροχή σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργείου.