Υγεία

Το σημαντικότερο αγαθό στη ζωή μας είναι η υγεία. Μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε ότι ονειρευόμαστε για εμάς αλλά και για την οικογένειά μας. Τώρα μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να διασφαλίσει την δική του υγεία αλλά και της οικογένειάς του, με προγράμματα ανάλογα της οικονομικής του κατάστασης.

Προγράμματα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας
Κάθε πρόγραμμα παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων που προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας, με ασφάλιστρο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Βασική προστασία

Νοσοκομειακές παροχές:

 • Για νοσηλεία σε συμβεβλημένο ή δημόσιο νοσοκομείο, ποσοστό έως 200% του ποσού της συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα
 • Για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, ποσοστό έως 150% του ποσού της συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) καλύπτεται η νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο
 • Μέχρι και θέση νοσηλείας Α’
 • Κάλυψη εξόδων για μικροεπεμβάσεις
 • Κάλυψη εξόδων για επείγουσα μεταφορά
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες

Απόλυτη Προστασία

Ισόβια διάρκεια κάλυψης

Νοσοκομειακές παροχές

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας όπως για κρεβάτι, τροφή, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα μεταγγίσεις, μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αυξημένης φροντίδας
 • Όριο ευθύνης κατά νοσηλεία 2.108.088€
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικής
 • Μέχρι και θέση Α νοσηλείας
 • Κάλυψη εξόδων για μικροεπεμβάσεις
 • Κάλυψη εξόδων για επείγουσα μεταφορά
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπεία
 • Επίδομα τοκετού 2000€

Νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο

 • Ημερήσια αποζημίωση για νοσηλεία 158€
 • Ημερήσια αποζημίωση σε μονάδα εντατικής 237€
 • Ημερήσια αποζημίωση με χειρουργική επέμβαση για όλες τις ημέρες νοσηλείας 237€

Το ποσό καταβάλλεται 30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε νοσηλεία και εφόσον δεν πληρωθούν έξοδα νοσηλείας από την εταιρεία.

Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Ανώτατο ετήσιο όριο εξετάσεων 1.581€
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 10%
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up) ή προγεννητικός έλεγχος

Ολοκληρωμένη Προστασία

Ισόβια διάρκεια κάλυψης

Νοσοκομειακές παροχές

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας όπως για κρεβάτι, τροφή, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα μεταγγίσεις, μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αυξημένης φροντίδας
 • Όριο ευθύνης κατά νοσηλεία 527.022€
 • Απαλλαγή 1.030€
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικής

Για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο (δημόσιο ή ιδιωτικό)

 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά νοσηλεία 527.022€
 • Απαλλαγή κατά νοσηλεία 515€
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου κατά νοσηλεία 0%
  Με παράλληλη συμμετοχή του κύριου φορέα ασφάλισης, δεν υπάρχει απαλλαγή
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικής
 • Κάλυψη εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο σε ποσοστό 100%
 • Μέχρι και θέση νοσηλείας Α
 • Κάλυψη εξόδων για μικροεπεμβάσεις, 100% σε συμβεβλημένα
 • Κάλυψη εξόδων για επείγουσα μεταφορά
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπεία
 • Επίδομα τοκετού 1500€

Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Καλύπτονται έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο
 • Ανώτατο ετήσιο όριο εξετάσεων 1.581€
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 10%
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up) ή προγεννητικός έλεγχος

Πλεονεκτικό

Ισόβια διάρκεια κάλυψης
Νοσοκομειακές παροχές

 • Ανώτατο όριο κατά νοσηλεία 511.560€
 • Ανώτατο όριο για δωμάτιο και τροφή την ημέρα 646€
 • Απαλλαγή κατά νοσηλεία
  Για θέση Α 1.500€
  Για θέση Β 1.275€
  Για θέση Γ 1.050€
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικής

Προνομιακή προστασία

 • Νοσοκομεία του “Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Α.Ε.”
 • Όριο ευθύνης ανά έτος 1.000.000€
 • Απαλλαγή 900€, ή με συμμετοχή ταμείου ανώτατο ποσό απαλλαγής 400€
 • Θέση νοσηλείας Β
 • Κάλυψη εξόδων για μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Κάλυψη εξόδων για επείγουσα μεταφορά
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπεία

FULL

 • Ανώτατο όριο κάλυψης ανά έτος 1.500.000€
 • Επιλογή απαλλαγής κατά νοσηλεία
  500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€, 10.000€
 • Επιλογή θέσεις νοσηλείας
  LUX, Α, Β
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικής
 • Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες
 • Διαγνωστικές Ιατρικές Πράξεις σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
 • Έξοδα Προ και Μετά τη Νοσηλεία
 • Έξοδα Επείγουσας Μεταφοράς
 • Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα
 • Bonus Χρήσης Φορέα Ασφαλισμένου

 

Προγράμματα Κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών
Καλύπτουν την ανάγκη σας για πρόληψη, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς.

Προλαμβάνω

 • Διαγνωστικές εξετάσεις έως 2000€ ετησίως
 • Κάλυψη 100% με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
 • Κάλυψη 75% με παραπεμπτικό οποιουδήποτε γιατρού για ανέργους και ανασφάλιστους
 • Check up με 15€
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις όλων των ειδικοτήτων με 15€ ανά επίσκεψη στη Βιοϊατρική
 • Δωρεάν απεριόριστες έκτακτες επισκέψεις (επείγοντα περιστατικά) σε παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό, χειρούργο στην Ευρωκλινική Αθηνών και στο Metropolitan Hospital.

FULL 700€ – 0% συμμετοχή

 • Διαγνωστικές εξετάσεις έως 700€ ετησίως
 • Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ)
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 0%
 • Δωρεάν CHECK UP
 • Δωρεάν ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Κατ’ οίκον αιμοληψία (εντός Αττικής) με 10€
 • Οδοντιατρική φροντίδα: 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

FULL 700€ – 10% συμμετοχή

 • Διαγνωστικές εξετάσεις έως 700€ ετησίως
 • Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ)
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 10%
 • Δωρεάν CHECK UP
 • Δωρεάν ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Κατ’ οίκον αιμοληψία (εντός Αττικής) με 10€
 • Οδοντιατρική φροντίδα: 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

FULL 2000€ – 0% συμμετοχή

 • Διαγνωστικές εξετάσεις έως 2000€ ετησίως
 • Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ)
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 0%
 • Δωρεάν CHECK UP
 • Δωρεάν ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Κατ’ οίκον αιμοληψία (εντός Αττικής) με 10€
 • Οδοντιατρική φροντίδα: 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

FULL 2000€ – 10% συμμετοχή

 • Διαγνωστικές εξετάσεις έως 2000€ ετησίως
 • Τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ)
 • Συμμετοχή ασφαλισμένου 10%
 • Δωρεάν CHECK UP
 • Δωρεάν ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Κατ’ οίκον αιμοληψία (εντός Αττικής) με 10€
 • Οδοντιατρική φροντίδα: 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

 

Συμπληρωματικές καλύψεις
Μια επιπλέον βοήθεια στην δύσκολη περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Χειρουργικό Επίδομα

 • Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία
 • Ημερήσιο επίδομα σε μονάδα εντατικής
 • Επίδομα ανάρρωσης
 • Εφάπαξ ποσό χειρουργικού επιδόματος με ή χωρίς νοσηλεία
 • Καθώς και επίδομα τοκετού

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος σας καλύπτει όλα τα έξοδα (γιατρούς, εξετάσεις και φάρμακα) που θα πραγματοποιηθούν για κάθε ατύχημα που μπορεί να σας συμβεί, μέχρι το ποσό που εμείς έχουμε επιλέξει.