Σύνταξη – Αποταμίευση

Σύνταξη

Στις σύγχρονες συνθήκες ανασφάλειας, όλοι σκεφτόμαστε και αγχωνόμαστε για τη στιγμή που θα φτάσουμε στην ηλικία της σύνταξης. Τα προγράμματα σύνταξης, μας εξασφαλίζουν ισοβίως ένα καλό βιοτικό επίπεδο στην ηλικία αυτή, βοηθώντας μας να κατακτήσουμε το δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή.

Κατηγορίες Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων

Ατομικό Συνταξιοδοτικό Εφάπαξ Ασφαλίστρου

Με το ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, έχετε την δυνατότητα καταβάλλοντας ένα εφάπαξ κεφάλαιο , που εσείς έχετε αποφασίσει, να εξασφαλίσετε εγγυημένη μηνιαία σύνταξη ή εφάπαξ ποσό στην ηλικία που μαζί θα ορίσουμε.

Αποταμιευτικό Πρόγραμμα

Με το πρόγραμμα αυτό, αποταμιεύοντας ένα ποσό κάθε μήνα, εξασφαλίζεται μηνιαία σύνταξη ή εφάπαξ κεφάλαιο στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που εσείς έχετε επιλέξει.