Προστασία Ζωής

Προστασία ζωής

Είναι ανάγκη όλων όσων έχουν οικογένεια να εξασφαλίσουν τα άτομα που αγαπούν σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους. Εμείς σας βοηθάμε σε αυτή την προσπάθεια με τα προγράμματα προστασίας ζωής.

Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Απλή ασφάλιση καθορισμένης διάρκειας

Η απλή ασφάλιση ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα από κάθε δυσμενή οικονομική κατάσταση βρεθούν λόγω απώλειας της ζωής σας, μέχρι όποια ηλικία σας εσείς επιλέξετε.

Ισόβια Ασφάλιση

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας σε οποιαδήποτε ηλικία.

Συμπληρωματικά Προγράμματα

Ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία σας καταστήσει ανίκανο για εργασία και χάσετε το εισόδημα σας, η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, σας παρέχει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό που εσείς έχετε επιλέξει.

Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

Η Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος σας εξασφαλίζει το μισθό σας, αν για οποιαδήποτε αιτία, ασθένειας ή ατυχήματος, αδυνατείτε να εργαστείτε.

Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Η Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας από ατύχημα, σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε μόνος σας το ποσό που θα θέλατε να παίρνετε ημερησίως, για τις μέρες που σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα μπορείτε να εργαστείτε.