Προστασία Ζωής

Προστασία ζωής

Είναι ανάγκη αλλά και δικαίωμα για όλους μας, να εξασφαλίζουμε στην οικογένεια μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εμείς σας βοηθάμε σε αυτή την προσπάθεια με τα προγράμματα προστασίας ζωής.

Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Απλή ασφάλιση

Η απλή ασφάλιση ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα από κάθε δυσμενή οικονομική κατάσταση βρεθούν λόγω απώλειας της ζωής σας.

Ισόβια Ασφάλιση

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ισοβίως, αφού επιτρέπει την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών όποτε και αν μας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσουμε από τη ζωή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με Ισόβια Καταβολή ή με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων.

 
 
Συμπληρωματικά Προγράμματα

Ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία σας καταστήσει ανίκανο για εργασία και χάσετε το εισόδημα σας, η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, σας παρέχει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό που εσείς έχετε επιλέξει.

Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

Η Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος σας εξασφαλίζει το μισθό σας, αν για οποιαδήποτε αιτία, ασθένειας ή ατυχήματος, αδυνατείτε να εργαστείτε.

Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Η Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας από ατύχημα, σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε μόνος σας το ποσό που θα θέλατε να παίρνετε ημερησίως, για τις μέρες που σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα μπορείτε να εργαστείτε.