Αποταμίευση για παιδιά

Ότι ομορφότερο και πολυτιμότερο έχει στη ζωή του ο άνθρωπος. Από την στιγμή που κάποιος γίνετε γονιός επιθυμεί να εξασφαλίσει το παιδί του για οτιδήποτε χρειαστεί τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Βασικό Πρόγραμμα

Εξασφαλίζει στα παιδιά το κεφάλαιο που έχουμε επιλέξει σε μορφή εφάπαξ ή περιοδικής καταβολής και στο χρόνο που επιθυμούμε, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε σκοπό, όπως σπουδές, δουλειά κτλ.

Συμπληρωματική παροχή

Εξασφαλίζει στο παιδί τη συνέχεια κάλυψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού προγράμματος επιλέξετε, χωρίς μα χρειαστεί να πληρώνει το ίδιο ασφάλιστρα σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας.