Κατοικία – Επιχείρηση

Κατοικία

Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αγαθά στα οποία έχουμε επενδύσει οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι η περιουσία που δημιουργήσαμε για εμάς και τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Κατοικία
Το σπίτι είναι και θα είναι πάντα ένα όνειρο που όλοι μας επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε. Μικρό ή μεγάλο, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, εκτός από περιουσιακό στοιχείο, είναι και συναισθηματικά ένα μεγάλο δώρο για εμάς και την οικογένειά μας. Με τα πακέτα κατοικίας, εξασφαλίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, την οικοδομή καθώς και το περιεχόμενο του σπιτιού μας.

1ο Πακέτο

Καλύψεις κτιρίου και οικοσκευής

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική ή χημική)
 • Ζημίες από πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνων κτλ
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης και απομάκρυνσης ερπετών

2ο Πακέτο

Καλύψεις κτιρίου και οικοσκευής

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική ή χημική)
 • Ζημίες από πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνων κτλ
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης και απομάκρυνσης ερπετών
 • Θύελλα – καταιγίδα – πλημμύρα – χιόνι – παγετός
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης – ψύξης και/ή ύδρευσης και/ή αποχέτευσης
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη ενέργεια
 • Ζημιές από έκρηξη του ίδιου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και/ή θερμοσίφωνα και/ή φιαλών υγραερίου και/ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερίου
 • Απώλεια μισθώματος
 • Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με σκοπό κλοπή
 • Πρόσκρουση οχήματος

3ο Πακέτο

Καλύψεις κτιρίου και οικοσκευής

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική ή χημική)
 • Ζημίες από πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνων κτλ
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης και απομάκρυνσης ερπετών
 • Θύελλα – καταιγίδα – πλημμύρα – χιόνι – παγετός
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης – ψύξης και/ή ύδρευσης και/ή αποχέτευσης
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη ενέργεια
 • Ζημιές από έκρηξη του ίδιου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και/ή θερμοσίφωνα και/ή φιαλών υγραερίου και/ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερίου
 • Απώλεια μισθώματος
 • Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με σκοπό κλοπή
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κλοπή και/ή ζημιές συνέπεια κλοπής οικοσκευής
 • Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών
 • Θραύση υαλοπινάκων θυρών και παραθύρων – καθρεπτών
 • Ζημιές του ηλεκτρικού πίνακα και των καλωδιώσεων του, συνέπεια βραχυκυκλώματος
 • Έξοδα μετακόμισης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο μετά από καλυπτόμενη ζημιά
 • Ασφαλιστική κάλυψη του περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση, συνέπεια επέλευσης ζημιάς οφειλόμενης σε πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού, πτώση/πρόσκρουση αεροσκαφών και πυρκαγιάς από δάσος στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (καλύπτεται η ζημιά της οικοδομής)

 

Επιχείρηση
Προτεραιότητα του κάθε επαγγελματία είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της επιχείρησής του. Εμείς προσφέρουμε αυτή την κάλυψη, μέσα από τρία πακέτα, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Απλό Πακέτο

Καλύψεις

 • Φωτιά
 • Έκρηξη
 • Πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Φωτιά από δάσος
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη, είτε προηγήθηκε αναρρίχηση, είτε όχι

Πλήρες πακέτο

Καλύψεις

 • Φωτιά
 • Έκρηξη
 • Πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
 • Φωτιά από δάσος
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη, είτε προηγήθηκε αναρρίχηση, είτε όχι
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – παγετός
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης ή/και ύδρευσης
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση σωληνώσεων – εγκαταστάσεων sprinklers
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ηλεκτρικές βλάβες μηχανημάτων
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καπνός
 • Θραύση επιφανειών
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Φύλαξη ασφαλισμένη περιουσίας
 • Κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης – αποθήκευσης
 • Αστική ευθύνη από την λειτουργία του επαγγελματικού χώρου
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή υδάτων
 • Ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών