Κατοικία – Επιχείρηση

Κατοικία

Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αγαθά στα οποία έχουμε επενδύσει οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι η περιουσία που δημιουργήσαμε για εμάς και τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Κατοικία
Το σπίτι είναι και θα είναι πάντα ένα όνειρο που όλοι μας επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε. Μικρό ή μεγάλο, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, εκτός από περιουσιακό στοιχείο, είναι και συναισθηματικά ένα μεγάλο δώρο για εμάς και την οικογένειά μας. Με τα πακέτα κατοικίας, εξασφαλίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, την οικοδομή καθώς και το περιεχόμενο του σπιτιού μας.

1ο Πακέτο

Καλύψεις κτιρίου και οικοσκευής

 • Πυρκαγιά / Καπνός από Φωτιά
 • Άμεσο Κτύπημα Κεραυνού
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Καπνός
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές Κλέπτη στο Κτίριο
 • Ζημιές σε Κοινόχρηστους ή Κοινόκτητους χώρους
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Δόσεις Στεγαστικού ή Ανακαινιστικού Δανείου
 • Έξοδα Κατεδάφισης, Εκκαθάρισης Ερειπίων και Απομάκρυνσης Συντριμμάτων
 • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές Τρίτων από Καλυπτόμενο Κίνδυνο
 • Αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών
 • Προστασία έναντι της Υπασφάλισης
 • Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

2ο Πακέτο

Ότι περιλαμβάνει το προηγούμενο πακέτο και επιπλέον:

 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων και Εγκατάστασης Αποχέτευσης
 • Έξοδα Άντλησης Υδάτων
 • Δαπάνες Εντοπισμού της Ζημιάς από Νερά και Ζημιές στις ίδιες τις Σωληνώσεις

3ο Πακέτο

Ότι περιλαμβάνουν τα προηγούμενα πακέτα και επιπλέον:

 • Θραύση Κρυστάλλων – Υαλοπινάκων
 • Πτώση Δένδρων, Στύλων
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Ανεμοθύελλα, Ανεμοστρόβιλος, Καταιγίδα, Χιόνι, Βάρος Χιονιού, Χαλάζι, Παγετός

4ο Πακέτο

Ότι περιλαμβάνει το προηγούμενο πακέτο και επιπλέον:

 • Ηλεκτρικές / Μηχανικές Βλάβες
 • Κλοπή μετά από Διάρρηξη ή και Ληστεία
 • Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Οικοσκευή εκτός Κατοικίας
 • Προσωπική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη & Ευθύνη Εργοδότη προς το Οικιακό σας Προσωπικό
 • Αυτόματη Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Ποσών
 • Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων Υλικών

 

Επιχείρηση
Προτεραιότητα του κάθε επαγγελματία είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της επιχείρησής του. Εμείς προσφέρουμε αυτή την κάλυψη, μέσα από τρία πακέτα, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

1ο Πακέτο

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά – Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτά
 • Πυρκαγίας από δάσος
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης ερείπιων ,εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων – συντριμμάτων
 • Καπνός
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων
 • Διάρρηξη οικοδομής
 • Όρος πρόνοιας

2ο Πακέτο

Ότι περιέχει το 1ο πακέτο καθώς και

 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χίονι – χαλάζι – παγετός
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης , ψύξης ,ύδρευσης ,αποχέτευσης , sprinklers
 • Έξοδα άντλησης υδάτων

3ο Πακέτο

Ότι περιέχει το 1ο και 2ο πακέτο καθώς και

 • Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – μηχανημάτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές,στάσεις ,απεργίες,διαδηλώσεις , οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη ενέργεια, βανδαλισμός
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης και μεταφοράς
 • Πτώσης δένδρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στυλών
 • Καθίζηση , κατολίσθηση,ύψωση εδάφους