Αυτοκίνητο

Από μικρή ηλικία η απόκτηση αυτοκινήτου ή μηχανής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες για όλους. Γνωρίζοντας την σημαντικότητα αυτού του περιουσιακού στοιχείου, σας προσφέρουμε σύγχρονα και οικονομικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου και μηχανής, με σωστές καλύψεις καθώς και ολοκληρωμένη οδική βοήθεια.

Απαραίτητο Πακέτο

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Φροντίδα ατυχήματος

Απλό Πακέτο

Για αυτοκίνητα έως 12 ετών

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Ασφάλιση πυρός
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος

Πλήρες πακέτο

Για αυτοκίνητα έως 12 ετών

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Ασφάλιση πυρός
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ζημιές ιδίου από κλοπή, απαλλαγή 400€
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ασφάλιση οδηγού
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Νομική προστασία
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος

Πακέτο Μικτής

Για αυτοκίνητα έως 12 ετών

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Ασφάλιση πυρός
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής κλοπής
 • Ζημιές ιδίου (μικτή), απαλλαγή ανά ζημιά από 400€
 • Ζημιές ιδίου από κλοπή, απαλλαγή 400€
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ασφάλιση οδηγού
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Νομική προστασία
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος