Αυτοκίνητο

Από μικρή ηλικία η απόκτηση αυτοκινήτου ή μηχανής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες για όλους. Γνωρίζοντας την σημαντικότητα αυτού του περιουσιακού στοιχείου, σας προσφέρουμε σύγχρονα και οικονομικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου και μηχανής, με σωστές καλύψεις καθώς και ολοκληρωμένη οδική βοήθεια.

Απαραίτητο Πακέτο

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων (προαιρετικά)
 • Οδική βοήθεια (προαιρετικά)

Πλήρες πακέτο

Για αυτοκίνητα έως 15 ετών

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Ασφάλιση πυρός
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ζημιές ιδίου από κλοπή
 • Ασφάλιση οδηγού
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων (προαιρετικά)
 • Οδική βοήθεια (προαιρετικά)
 • Νομική προστασία (προαιρετικά)

Πακέτο Μικτής

Για αυτοκίνητα έως 10 ετών

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές τρίτων)
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Ασφάλιση πυρός
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ζημιές ιδίου από κλοπή
 • Ασφάλιση οδηγού
 • Τοπική ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων (προαιρετικά)
 • Οδική βοήθεια (προαιρετικά)
 • Νομική προστασία (προαιρετικά)
 • Ζημιές ιδίου (μικτή)