Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλιση αυτοκινήτου

Από την 1η Ιουλίου του 2014 εφαρμόστηκαν, με βάση τις νέες διατάξεις του νόμου, αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές για τους ασφαλισμένους είναι:

 

  • Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.
  • Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης
  • Καταργείται το προσωρινό σήμα
  • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου.
  • Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία πριν την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και ενώ έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του, η ασφάλιση αποδεικνύεται με την επίδειξη της απόδειξης πληρωμής.
  • Σε περίπτωση μη πληρωμής του ασφαλιστηρίου εντός 16 ημερών από την λήξη του, αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα.

 

Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων, πέρα από παράβαση του νόμου, καθιστά και αυτόματα ανενεργή την ασφάλιση.

 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, επικοινωνήστε μαζί μας.